En Güzel Bebek isimleri sözlüğü, isim anlamları, Türkçe isimler, Modern isimler, Bebek isimleri, Kız Erkek İsimleri, Popüler İsimler, Çağdaş İsimler, Dini İsimler, Bebek isim Sözlük En Güzel Kız ve Erkek Bebek İsimleri Sözlüğü Otobüs Bileti Arama
Ana Sayfa Kız isimleri Erkek isimleri Linkler Hamilelik Takvimi Sözlükler
en çok aranan erkek isimleri

en çok aranan kız isimleri

en çok aranan çoçuk isimleri popüler erkek isimleri popüler kız isimleri
isim arama    
 

Aranan İsim "ata", ata İsim Anlamı Nedir ?İsim Anlamı Türü
Acatay Aca-tay. erkek ismi
Akata Temiz, dürüst ataların soyundan gelen kişi. erkek ismi
Akatay Temiz, doğru kimse. erkek ismi
Alatan Güneş doğmadan önce ufukta beliren karışık renkler. erkek ismi
Alatay Derisinde benekler olan tay. erkek ismi
Alataş Ala-taş. erkek ismi
Alpata Alp-ata. erkek ismi
Ata l. Baba. 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri. erkek ismi
Atâ Bağış, ihsan. erkek ismi
Ataan Ata-an. erkek ismi
Atabay Zengin, saygın kimse. erkek ismi
Atabek l. Selçuklularda şehzadelerin eğitimiyle görevli kimse, lala. 2. Devlet yönetiminde bir unvan. erkek ismi
Atabey bk. Atabek. erkek ismi
Atabörü Ata-börü. erkek ismi
Ataç 1. Atalardan gelen, atalarla ilgili olan. 2. Büyüklük gösteren çocuk. erkek ismi
Atacan Ata-can. erkek ismi
Atadan Atalardan gelen. erkek ismi
Ataergin Ata-ergin. erkek ismi
Atagül Ata-gül. kız ismi
Atagün Ata-gün. erkek ismi
Atahan Ata-han. erkek ismi
Atak 1. Dışa dönük, canlı, girişken. 2. Eli açık, cömert. 3. Geveze. 4. Şahin. 5. Atıcı, nişancı. 6. Çağlayan. erkek ismi
Atakan Ata-kan. erkek ismi
Ataker Atak-er. erkek ismi
Atakul Ata-kul. erkek ismi
Atakurt Ata-kurt. erkek ismi
Atakut Ata-kut. erkek ismi
Atalan Ata-alan. erkek ismi
Atalay Ünlü, namlı, şöhretli. erkek ismi
Atalmış Ad almış. erkek ismi
Ataman 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don Kazaklarının önderlerine verilen ad. erkek ismi
Atambay Atam-bay. erkek ismi
Atamer Atam-er. erkek ismi
Atamtürk Atam-Türk. erkek ismi
Ataner Atan-er. erkek ismi
Atanur Ata-nur. erkek ismi
Atanur Ata-nur. kız ismi
Ataol “Yüce bir insan ol” anlamında kullanılır. erkek ismi
Atasagun Hekim, doktor. erkek ismi
Atasan Ata-san. erkek ismi
Atasay Ata-say erkek ismi
Atasev Ata-sev. erkek ismi
Ataseven Ata -seven. erkek ismi
Atasever Ata-sever. erkek ismi
Atasevin Ata-sevin. erkek ismi
Atasoy Ata-soy. erkek ismi
Atasü Ata-sü (Sü: Asker). erkek ismi
Atatuğ Ata-tuğ. erkek ismi
Atatüre Ata-türe. erkek ismi
Atatürk Türklerin atası. Büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Paşaya yasayla verilmiş soyadı.
Atatöre Atalardan gelen töre. erkek ismi
Ataullah Allah’ın bağışladığı, Allah’ın ihsanı. erkek ismi
Atay Bilinen, tanınmış. erkek ismi
Ataün Ata-ün. erkek ismi
Ataöv Ata-öv. erkek ismi
Ayata Ay-ata. erkek ismi
Ayataç Ay-ataç. erkek ismi
Ayataç Aya-taç. kız ismi
Bekata Bek-ata. erkek ismi
Boğatay Boğa-tay. erkek ismi
Boğataş Ünlü Türk beylerinden biri. erkek ismi
Boratav Bora-tav. erkek ismi
Boratay Bora-tay. erkek ismi
Borataş Bora-taş. erkek ismi
Buyrukata Buyruk-ata. erkek ismi
Çağatay 1. Cengiz Hanın oğlu. 2. Yavru at, tay. erkek ismi
Evrenata Evren-ata. Evrene nam salmış ata. erkek ismi
Gürata Gür-ata. erkek ismi
Karabatak 1. Balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri kara tüylü bir deniz kuşu. 2. Geleceğini düşünmeden yaşayan, savurgan. erkek ismi
Karatan Kara-tan. Şafak sökmeden önceki alaca karanlık. erkek ismi
Karatay Kara-tay. Anadolu Selçuklu devlet adamı. erkek ismi
Karataş Kara-taş. erkek ismi
Kocatay Koca-tay. erkek ismi
Kocataş Koca-taş. erkek ismi
Kongarata Kongar-ata erkek ismi
Konurata Konur-ata. erkek ismi
Korkutata Korkut-ata. erkek ismi
Nuratay Nur-atay. erkek ismi
Oğurata Oğur-ata. Uğurlu ata. erkek ismi
Oğuzata Oğuz-ata. erkek ismi
Okatan Ok-atan. erkek ismi
Okatar Ok-atar. erkek ismi
Okatay Ok-atay. erkek ismi
Tatar 1. Bir Türk kavmi. 2. Posta sürücüsü. 3. Gül, zambak vb. çiçeklerin açılmamış goncaları. erkek ismi
Tatarhan Tatar-han. erkek ismi
Tatarkan Tatar-kan. Tatar soyundan kimse. erkek ismi
Uğurata Uğur-ata. erkek ismi
Vatan Yurt. erkek ismi
Vataner Vatan-er. erkek ismi
Yurdatap Yurda-tap. kız ismi
Özata Öz-ata. erkek ismi
Özatay Öz-atay. Özü herkesçe tanınan kimse. erkek ismi

Toplam 92 adet sonuç bulunduKuran'da Geçen İsimlere Dikkat Etmek Gerekiyor!

 
© 2005 - 2017 Guzelisimler.com

 En Popüler Yeni ve Modern Türkçe Bebek İsimleri, Güzel Bebek İsimleri Sözlüğü, İslami Dini Kız ve Erkek Bebek İsimleri | Gizlilik Politikası