En Güzel Bebek isimleri sözlüğü, isim anlamları, Türkçe isimler, Modern isimler, Bebek isimleri, Kız Erkek İsimleri, Popüler İsimler, Çağdaş İsimler, Dini İsimler, Bebek isim Sözlük En Güzel Kız ve Erkek Bebek İsimleri Sözlüğü
Ana Sayfa Kız isimleri Erkek isimleri Linkler Çin Takvimi Sözlükler
en çok aranan erkek isimleri

en çok aranan kız isimleri

en çok aranan çoçuk isimleri popüler erkek isimleri popüler kız isimleri
isim arama      

İçinde han Geçen İsimler, han İsim Anlamı Nedir?İsim Anlamı Türü
Abayhan Abay-han. erkek ismi
Acahan Aca-han. erkek ismi
Adahan Ada-han. erkek ismi
Ağahan Ağa-han. erkek ismi
Ağahanım Zengin hanım, malı mülkü bol olan hanım. kız ismi
Adilhan Adil-han. erkek ismi
Akhan Ak-han. erkek ismi
Akhanım Ak-hanım. kız ismi
Alahan Ala-han. erkek ismi
Alhan Al-han. erkek ismi
Alphan Alp-han. erkek ismi
Altunhan Altun-han. erkek ismi
Altınhan Altın-han. erkek ismi
Altınhanım Altın-hanım. kız ismi
Anahanım Ana-hanım. kız ismi
Apakhan Apak-han. erkek ismi
Ardahan Arda-han. erkek ismi
Arhan Üstün nitelikli, gururlu kağan. erkek ismi
Arıhan Arı-han. erkek ismi
Arıkhan Arık-han. erkek ismi
Arzuhan Arzu-han. kız ismi
Aslanhan Aslan-han. erkek ismi
Aslıhan Han soyundan gelen erkek ismi
Aslıhan Aslı-han. Han soyundan gelen. kız ismi
Atahan Ata-han. erkek ismi
Atlıhan Atlı-han. erkek ismi
Avhan Av-han. erkek ismi
Aycahan Ayca-han. kız ismi
Aycihan Dünyayı aydınlatan ay. erkek ismi
Aygülhan . Ay-gül-han. kız ismi
Ayhan Ay-han. Oğuz Han’ın ikinci oğlu. erkek ismi
Ayhan Ay-han. kız ismi
Ayhanım Ay-hanım. kız ismi
Ayşehan Ayşe-han. kız ismi
Bağışhan Bağış-han. erkek ismi
Bahadırhan Bahadır-han. erkek ismi
Bakırhan Bakır-han. erkek ismi
Balhan Bal-han. erkek ismi
Banuhan Banu-han. kız ismi
Batuhan Batu-han. Altınordu Devletinin kurucusu, (1204-1255). Cengiz Han’ın torunu. erkek ismi
Baturhan Batur-han. erkek ismi
Batıhan Batı-han. erkek ismi
Batırhan Batır-han. erkek ismi
Bayhan Bay-han. erkek ismi
Bayruhan Bayru-han. erkek ismi
Bayırhan Bayır-han. erkek ismi
Başhan Baş-han. erkek ismi
Bedirhan Bedir-han. erkek ismi
Bengühan Bengü-han. kız ismi
Beyhan 1. Bey-han. 2. Uygurların ünlü kağanlarından birinin adı. erkek ismi
Beyhan Sır saklamayan, aklındakini ve yüreğindekini hemen söyleyen. kız ismi
Bihan İyiler, iyi olanlar. kız ismi
Bilgehan Bilge-han. Göktürk hakanı (683-734). erkek ismi
Bilgehan Bilge-han. Göktürk hakanı. (683-734) kız ismi
Bilgihan Bilgi-han. erkek ismi
Bilhan Bil-han. Çok bilgili, çok bilen. erkek ismi
Bilhan Bil-han. Çok bilgili, çok bilen. kız ismi
Binhan Bin-han. kız ismi
Birhan Bir-han. erkek ismi
Birhan Bir-han. kız ismi
Boğaçhan bk. Boğaç. erkek ismi
Boğahan Boğa-han. erkek ismi
Bolhan Eski Türk adlarındandır. erkek ismi
Borahan Bora-han. erkek ismi
Borakhan Borak-han. erkek ismi
Buğrahan Buğra-han. X. yüzyılın başlarında Orta Asya´daki yağma boyundan çıkan ve ilk İslâm devletini kuran Türk hükümdarlarının birçoğuna verilen san. erkek ismi
Buminhan bk. Bumin. erkek ismi
Burçhan Burç-han. erkek ismi
Burhan 1. T. Yaradan, ilâh, Allah. 2. Şaman. 3. Put. 4. Uygur Türklerinde Buda’ya verilen ad. 5. Ar. (Aslı Bürhan) Kanıt, delil, ispat. erkek ismi
Burhan 1. T. Yaradan, ilâh, Allah. 2. Şaman. 3. Put. 4. Uygur Türklerinde Buda´ya verilen ad. 5. (Aslı Bürhan) Ar. Kanıt, delil, ispat. erkek ismi
Burhanettin Dinin kanıtı, ispatı. erkek ismi
Buyrukhan Buyruk-han. erkek ismi
Börühan Börü-han. erkek ismi
Canhanım Can-hanım. kız ismi
Çayhan Çay-han. erkek ismi
Çelikhan Çelik-han. erkek ismi
Cengizhan Cengiz-han. erkek ismi
Ceydahan Ceyda-han. kız ismi
Ceyhan Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde, uzunluğu 576 km. olan bir nehir. kız ismi
Ceyhan Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde, uzunluğu 576 km. olan bir nehir. erkek ismi
Cihan 1. Evren, âlem. 2. Dünya. erkek ismi
Cihan 1. Evren, âlem, 2. Dünya. kız ismi
Cihanbanu Cihan-banu. kız ismi
Cihandar Dünyaya egemen olan hükümdar. erkek ismi
Cihandide Dünyayı gezip görmüş, tecrübeli. erkek ismi
Cihanefruz Dünyayı parlatan, aydınlatan. erkek ismi
Cihaner Cihan-er. erkek ismi
Cihanfer Cihanı, dünyayı aydınlatan; dünyanın ışığı. kız ismi
Cihangir Dünyaya egemen olan, dünyayı zapt eden (kimse). erkek ismi
Cihangül Cihan-gül. kız ismi
Cihanî Dünyalı, insan. erkek ismi
Cihanmert Cihan-mert. erkek ismi
Cihannur Cihan-nur. Dünyayı aydınlatan; nurlu, ışıklı. erkek ismi
Cihannur Cihan-nur. Dünyayı aydınlatan; nurlu, ışıklı. kız ismi
Cihanşah Cihan-şah. erkek ismi
Çilhan Çil-han. kız ismi
Çilhanım Çil-hanım. kız ismi
Çoğahan Çoğa-han. erkek ismi
Dağhan Dağ-han. Eski Türklerde dağ Tanrısı. erkek ismi
Dehan Ağız. kız ismi
Demirhan 1. Demir-han. 2. Güçlü hükümdar. erkek ismi
Denizhan Deniz-han. kız ismi
Denizhan Deniz-han. Eski Türklerde deniz Tanrısı. erkek ismi
Dervişhan Derviş-han. erkek ismi
Diclehan Dicle-han. kız ismi
Dilhan Dil-han. Gönülden söyleyen, içten konuşan. erkek ismi
Dilhan Dil-han. Gönülden söyleyen, içten konuşan. kız ismi
Dirsehan Dede Korkut Hikâyelerinde çocuğu olmadığı için hor görülen kahramanın adı. erkek ismi
Doğanhan Doğan-han. erkek ismi
Doğuhan Doğu-han. erkek ismi
Dorukhan Doruk-han. erkek ismi
Duduhan Dudu-han. kız ismi
Duhan 1. Kur’an’da bir sure adı. 2. Duman. kız ismi
Durhan Dur-han. erkek ismi
Duruhan Duru-han. erkek ismi
Ecehan Ece-han. kız ismi
Ecehan Ece-han. erkek ismi
Ejderhan Ejder-han. erkek ismi
Elhan Nağmeler, ezgiler. erkek ismi
Emirhan Emir-han. erkek ismi
Ercihan Er-cihan. Cihanın tanıdığı erkek. erkek ismi
Erhan Er-han. Yiğit hükümdar. erkek ismi
Erşahan Er-şahan. Şahin gibi güçlü yiğit. erkek ismi
Esmahan Esma-han. kız ismi
Ezelhan Ezel-han. erkek ismi
Ferhan 1. Sevinçli, neşeli. 2. Memnun. erkek ismi
Ferhan Sevinçli, neşeli, hoşnut. kız ismi
Fezahan Feza-han. erkek ismi
Girayhan Giray-han. erkek ismi
Güçhan Güç-han. erkek ismi
Güçlühan Güçlü-han. erkek ismi
Güçlükhan Güçlük-han. erkek ismi
Güçlükhan Güçlük-han. erkek ismi
Gülcihan Gül-cihan. kız ismi
Güldehan Ağzı gül gibi olan, küçük ağızlı. kız ismi
Gülhan Gül-han. erkek ismi
Gülhan Gül-han. kız ismi
Gülhanım Gül-hanım. kız ismi
Güllühan Güllü-han. kız ismi
Gündüzhan Gündüz-han. erkek ismi
Güneşhan Güneş-han. erkek ismi
Güneşhanım Güneş-hanım. kız ismi
Günhan Gün-han. kız ismi
Günhan Gün-han. erkek ismi
Gürhan Gür-han. Bolluk içindeki güçlü han. erkek ismi
Gökhan Gök-han. Eski Türklerde gök Tanrısı. erkek ismi
Hacıhanım Hacı-hanım. kız ismi
Han 1. Eski Türklerde kağana bağlı ya da kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı. 2. Osmanlı Padişahlarının adlarının sonuna getirilen san. erkek ismi
Hanalp Han-alp. erkek ismi
Hanbeğendi “Hanın hoşuna gitti” anlamında kullanılır. kız ismi
Hanbegüm Hanın karısı, hükümdar eşi kız ismi
Hanbek Han-bek. erkek ismi
Hanbey Han-bey. erkek ismi
Hanbike Han-bike. kız ismi
Hanbiken Han-biken. kız ismi
Handan Gülen, gülücü, güleç, sevinçli. kız ismi
Hande Gülüş, gülme. kız ismi
Hanedan Peygamber, hükümdar veya devlet büyüğü gibi bir kimseye dayanan soy, büyük aile. erkek ismi
Hanefî erkek ismi
Hanif İslâm’dan önce puta tapmayıp tek Tanrıya inanan. erkek ismi
Hanife 1. İslâm dinine sımsıkı bağlı olan kimse. 2. İslâmiyetten önce tek Tanrı’ya inanan. kız ismi
Hankan Han-kan. Han soyundan gelen kimse. erkek ismi
Hankız Han-kız. kız ismi
Hansoy Han-soy. erkek ismi
Hansultan Han-sultan. kız ismi
Hanım 1. Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan kadın. 2. Kız ve kadınlara verilen bir san. 3. Eş, karı. kız ismi
Hanüman 1. Ev bark, ocak, yuva. 2. Ev halkı, çoluk çocuk. kız ismi
Hanımkız Hanım-kız. kız ismi
Hanzade Han-zade. Han soyundan gelen. erkek ismi
Hanzade Hükümdar çocuğu. kız ismi
Işıkhan Işık-han. erkek ismi
Işınhan Işın-han. erkek ismi
Kadrihan Kadri-han. erkek ismi
Karahan Kara-han. Tarihte bazı kavimlerde hanlara verilen san. erkek ismi
Karhan Kar-han. erkek ismi
Karlukhan Karluk-han. erkek ismi
Katıhan Katı-han. erkek ismi
Kavurthan Kavurt-han. erkek ismi
Kayahan Kaya-han. erkek ismi
Kayhan bk. Kayıhan erkek ismi
Kayrahan Kayra-han. Kayrak 1. Taşlı, kumlu, ekime elverişli olmayan toprak. 2. Kaygan toprak. 3. Bileği taşı. erkek ismi
Kayıhan Kayı-han. Güçlü hükümdar. erkek ismi
Kazakhan Kazak-han. Kazan 1. Su çevrisi, kayra. 2. Sazlık yerlerde dibi bulunmayan sulu yer. 3. Girdap. erkek ismi
Kazanhan Kazan-han. erkek ismi
Keleşhan Keleş-han. erkek ismi
Kerimhan Kerim-han. erkek ismi
Keyhan Dünya. erkek ismi
Kiçihan Kiçi-han. Küçük hükümdar. erkek ismi
Kişihan Kişi-han. erkek ismi
Koçhan Koç-han. erkek ismi
Korhan Kor-han. Ateşli, canlı, güçlü hükümdar. erkek ismi
Kotuzhan Kotuz-han. erkek ismi
Koşukhan Koşuk-han. erkek ismi
Kılıçhan Kılıç-han. erkek ismi
Kırhan Kır-han. erkek ismi
Kızhanım Kız-hanım. kız ismi
Lâlehan Lâle-han. kız ismi
Mançuhan Mahçu-han. Manga on kişilik askerî birlik. erkek ismi
Melikhan Melik-han. erkek ismi
Metehan Mete-han. erkek ismi
Mirhan Mir-han. kız ismi
Mirhan Mir-han. erkek ismi
Murathan Murat-han. erkek ismi
Mutluhan Mutlu-han. erkek ismi
Mutlukhan Mutluk-han. erkek ismi
Müminhan Mümin-han. erkek ismi
Nagehan Ansızın, birdenbire, vakitsiz. kız ismi
Narhanım Nar-hanım. kız ismi
Nazhanım Naz-hanım. kız ismi
Nazlıhan Nazlı-han. kız ismi
Neslihan Han soyundan gelen, soylu. kız ismi
Nihan l. Gizli, saklı. 2. Sır, giz. 3. Görünmeyen. kız ismi
Nilhan Nil-han. erkek ismi
Nilhan Nil-han. kız ismi
Nurcihan Nur-cihan. Dünyayı aydınlatan nur. Âlemin, dünyanın ışığı. erkek ismi
Nurcihan Nur-cihan. Dünyayı aydınlatan nur. Âlemin, dünyanın ışığı. kız ismi
Nurhan Nur-han. erkek ismi
Nurhan Nur-han. kız ismi
Nurhanım Nur-hanım. kız ismi
Odhan Od-han. erkek ismi
Oğuzhan Oğuz-han. erkek ismi
Okhan Ok-han. erkek ismi
Olcayhan Olcay-han erkek ismi
Onurhan Onur-han. Onurlu han. erkek ismi
Orhan 1. Or-han. Şehrin yöneticisi, hâkimi. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. erkek ismi
Oyhan Oy-han. erkek ismi
Perihan 1. Büyücü; perileri davet eden. 2. Periler hükümdarı. kız ismi
Rayıhan Han bayrağı, han sancağı. erkek ismi
Refhan Varlık içinde yaşayan (kimse). erkek ismi
Refhan Bolluk içinde yaşayan. kız ismi
Resulhan Resul-han. Hükümdarın elçisi. erkek ismi
Reyhan Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen. kız ismi
Ruhan Yanaklar. kız ismi
Ruhanî 1. Ruhla ilgili. 2. Gözle görülmeyen. 3. Din adamı. erkek ismi
Rüçhan 1. Üstünlük, üstün olma. 2. Üstün tutma. erkek ismi
Rüçhan Üstünlük, üstün olma. kız ismi
Sancarhan Sancar-han. erkek ismi
Sarphan Sarp-han. erkek ismi
Saruhan bk. Sarıhan. erkek ismi
Sarıhan Sarı-han. erkek ismi
Satıhanım Satı-hanım. kız ismi
Sayhan Say-han. erkek ismi
Selhan Sel-han. erkek ismi
Selhan Sel-han. kız ismi
Selvihan Selvi-han. erkek ismi
Selvihan Selvi-han. kız ismi
Sercihan Cihanın başı. erkek ismi
Serdarhan Serdar-han. erkek ismi
Serhan 1. Ar. Kurt, canavar. 2. Far. Başokuyucu, şarkıcı başı. erkek ismi
Sevgihan Sevgi-han. kız ismi
Seyhan 1. (Seyh: ırmak'tan) Ürdün'ün ötesinde Hz. Musa'nın mezarının bulunduğu nehir. 2. Adana Ovasından geçerek İskenderun Körfezine dökülen bir nehir. erkek ismi
Seyhan 1. Ürdün’ün ötesinde Hz. Musa’nın mezarının bulunduğu şehir. 2. Adana Ovasını yararak İskenderun Körfezi’ne dökülen nehir. kız ismi
Seyithan Seyit-han. erkek ismi
Simhan Sim-han. kız ismi
Songurhan Songur-han. erkek ismi
Soyhan Soy-han. Han soyundan gelen. erkek ismi
Soyhan Soy-han. Han soyundan gelen. kız ismi
Suhan Su-han. erkek ismi
Sühan Söz, lâkırdı. erkek ismi
Sühandan Güzel, iyi konuşan. Söz bilen. kız ismi
Süphan Doğu Anadolu´da Van Gölü´nün kuzey kıyısındaki sönmüş volkanik dağ. erkek ismi
Sırmahan Sırma-han. kız ismi
Sıylihan, Sıylıkız Sevimli hoş kız. kız ismi
Sıylıhan Sıylı-han. erkek ismi
Talayhan Talay-han. erkek ismi
Taluyhan bk. Talayhan. erkek ismi
Tanhan Tan-han. erkek ismi
Tarhan bk. Tarkan. erkek ismi
Tatarhan Tatar-han. erkek ismi
Tayhan Tay-han. erkek ismi
Taşhan Taş-han. erkek ismi
Tekinhan Tekin-han. erkek ismi
Temirhan Temir-han. Demir gibi güçlü hükümdar. erkek ismi
Temizhan Temiz-han. erkek ismi
Temürhan Temür-han. bk. Timurtaş. erkek ismi
Timurhan Timur-han. erkek ismi
Tokhan Tok-han. erkek ismi
Toktahan Tokta-han. erkek ismi
Tokuşhan Tokuş-han. erkek ismi
Tolgahan Tolga-han. erkek ismi
Torhan Tor-han. Gururlu hükümdar. erkek ismi
Tunçhan Tunç-han. erkek ismi
Turhan 1. Soylu ve seçkin kimse. 2. Eski Türklerde vergi ödemeyen, hükümdar huzuruna izinsiz girebilen, saygın kişi. erkek ismi
Tutuhan Tutu-han. erkek ismi
Tümhan Tüm-han. erkek ismi
Türehan Türe-han. erkek ismi
Törehan Töre-han. erkek ismi
Uçhan Uç-han. erkek ismi
Uğurhan Uğur-han. erkek ismi
Ulaçhan Ulaç-han. erkek ismi
Uluhan Ulu-han. Büyük, saygın hükümdar. erkek ismi
Urhan Ur-han. erkek ismi
Ushan Us-han. Akıllı hükümdar. erkek ismi
Uzhan Uz-han. erkek ismi
Yağızhan Yağız-han erkek ismi
Yahşihan Yahşi-han. erkek ismi
Yalazahan Yalaza-han. erkek ismi
Yavuzhan Yavuz-han. erkek ismi
Yiğithan Yiğit-han. erkek ismi
İlhan 1. Hükümdar, imparator. 2. Eskiden Moğol İmparatorlarına verilen san. erkek ismi
İlkehan İlke-han. erkek ismi
Ümmühan Hükümdar anası. kız ismi
İsmihan İsmi-han. kız ismi
İstemihan Göktürk Devletinin kurucusu Bumin Kağanın kardeşi olan Türk hakanı. erkek ismi
Yıldızhan Yıldız-han. kız ismi
Yıldızhan Yıldız-han. erkek ismi
Yılhan Yıl-han. erkek ismi
İzhan erkek ismi
Özayhan Öz-ayhan. erkek ismi
Özerhan Öz-erhan. erkek ismi
Özhan Öz-han. Hükümdar soyundan gelen. erkek ismi
Özilhan Öz-ilhan. erkek ismi
Öztarhan Öz-tarhan. erkek ismi
Şahan bk. Şahin. erkek ismi
Şahane Hükümdarlara yakışacak kadar güzel, eksiksiz olan. kız ismi
Şahhanım Şah-hanım. kız ismi
Şahinhan Şahin-han. Güçlü yiğit kimse. erkek ismi
Şerefhan Şeref-han. erkek ismi
Şimşekhan Şimşek-han. erkek ismi

Toplam 319 adet sonuç bulundu


Aşağıdaki isimlerin de anlamlarını merak ediyor olabilirsiniz, ismin üzerine tıklayarak anlamını öğrenebilirsiniz.
isim
Sergen
Hepyüksel
Şermende
Soydinç
Dölen
Orus
Demirtay
Annak
Ardıç
Işınhan
Ceydahan
Tanırcan
Boyraz
Aygüner
Biltay
Adniye
Gülcan
Çalapverdi
Çandar
Cankız

Kuran'da Geçen İsimlere Dikkat Etmek Gerekiyor!

 
© 2005 - 2020 Guzelisimler.com

 


En Popüler Yeni ve Modern Türkçe Bebek İsimleri, Güzel Bebek İsimleri Sözlüğü, İslami Dini Kız ve Erkek Bebek İsimleri | Gizlilik Politikası