En Güzel Bebek isimleri sözlüğü, isim anlamları, Türkçe isimler, Modern isimler, Bebek isimleri, Kız Erkek İsimleri, Popüler İsimler, Çağdaş İsimler, Dini İsimler, Bebek isim Sözlük En Güzel Kız ve Erkek Bebek İsimleri Sözlüğü
Ana Sayfa Kız isimleri Erkek isimleri Linkler Çin Takvimi Sözlükler
en çok aranan erkek isimleri

en çok aranan kız isimleri

en çok aranan çoçuk isimleri popüler erkek isimleri popüler kız isimleri
isim arama      

İçinde can Geçen İsimler, can İsim Anlamı Nedir?İsim Anlamı Türü
Abacan “Canım anacığım, sevgili anacığım” anlamında kullanılır. kız ismi
Açangül Açan-gül. kız ismi
Ağacan Ağa-can. erkek ismi
Afacan Zeki ve yaramaz (çocuk). erkek ismi
Akcan Ak-can. Özü temiz, dürüst kimse. kız ismi
Akcan +Far. Temiz, iyi yürekli kimse. erkek ismi
Akçan Ak-çan. erkek ismi
Alacan Ala-can. erkek ismi
Alcan Cesur, yürekli, atılgan kimse. erkek ismi
Alican Ali-can. erkek ismi
Altuncan Altın-can. kız ismi
Arcan Özü saf, temiz kimse. erkek ismi
Arıcan Temiz, doğru kimse. erkek ismi
Arıcan Arı-can. kız ismi
Atacan Ata-can. erkek ismi
Aycan Ay-can. kız ismi
Aycan Ay-can. erkek ismi
Ayşecan Ayşe-can. kız ismi
Babacan Cana yakın, olgun, güvenilir (kimse). erkek ismi
Balcan Bal-can. erkek ismi
Barışcan Barış-can. erkek ismi
Batıcan Batı-can. erkek ismi
Baycan Bay-can. erkek ismi
Beycan Bey-can. erkek ismi
Bican Cansız. erkek ismi
Bilgecan Bilge-can. kız ismi
Bircan Bir-can. erkek ismi
Bircan Bir-can. kız ismi
Bolcan Bol-can. Canlı, hareketli, neşeli. erkek ismi
Bulgucan Bulgu-can. erkek ismi
Çağaçan Çağ- açan. Yeni bir dönem başlatan kimse. erkek ismi
Can 1. Ruh. 2. Güç, dirilik, 3. İnsanın kendi varlığı, özü, 4. Gönül. 5. Çok içten, sevimli, şirin kimse. kız ismi
Can 1. Ruh. 2. Güç, dirilik. 3. İnsanın kendi varlığı, özü. 4. Gönül. 5. Çok içten, sevimli, şirin kimse. erkek ismi
Cana “Ey can, ey sevgili” anlamında seslenme. kız ismi
Canal Can-al. Gönül al, kendini sevdir, sevilen biri ol. kız ismi
Canal Can-al. “Gönül al, kendini sevdir, sevilen biri ol. erkek ismi
Canalp Can-alp. Özünde yiğitlik, güçlülük olan (kimse). erkek ismi
Canaltay Can-altay. erkek ismi
Canan Sevgili, gönül verilen, âşık olunan. kız ismi
Canan 1. Sevilen, gönülden bağlanılan, sevgili. 2. Tasavvufta Allah. erkek ismi
Canane Sevgili, gönül verilen, âşık olunan. kız ismi
Canat Can-at. erkek ismi
Canay Can-ay. kız ismi
Canay Can-ay. erkek ismi
Canaydın Can-aydın. Özü temiz, aydınlık ruhlu (kimse). erkek ismi
Canaş Sevgili, dost, arkadaş. kız ismi
Canbay Can-bay. erkek ismi
Canbek Can-bek (pek). Özü pek, güçlü kişilikli (kimse). erkek ismi
Canberk Can-berk. Güçlü, sağlam (kimse). erkek ismi
Canbey Can-bey. erkek ismi
Canbolat bk. Canpolat. erkek ismi
Canbulat bk. Canpolat. erkek ismi
Canda İçte, özde, yürekte olan (kimse). erkek ismi
Candan İçten, yürekten. kız ismi
Candan İçten, yürekten, samimî. erkek ismi
Candaner Candan-er. İçten, samimî, dost kimse. erkek ismi
Candar 1. Canlı, diri. 2. Koruyucu, muhafız. erkek ismi
Çandar Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar ve kazaskerler yetiştirmiş büyük bir ailenin adı. erkek ismi
Çandarlı Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar ve kazaskerler yetiştirmiş büyük bir ailenin adı. erkek ismi
Candaş Dost, arkadaş. kız ismi
Candaş Dost, arkadaş, yoldaş. erkek ismi
Candeğer Can-değer. Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen. kız ismi
Candeğer Can-değer. Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen. erkek ismi
Candemir Can-demir. Özü güçlü, demir gibi sağlam ve kişilikli (kimse). erkek ismi
Candoğan Can-doğan. erkek ismi
Canel Can-el. İçten, candan uzatılan el, dostluk eli. kız ismi
Canel Can-el.İçten, candan uzatılan el, dostluk eli. erkek ismi
Caner Can-er. Çok içten, sevilen, sevimli (kimse). erkek ismi
Canfeda Canını veren, özverili (kimse). kız ismi
Canfer 1. Aydın, bilgili (kimse). 2. Güçlü, saygın (kimse). erkek ismi
Canfes Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş. kız ismi
Canfeza 1. Can artıran, gönle ferahlık veren. 2. Ayın yirmi üçüncü günü. kız ismi
Canfidan Can-fidan. kız ismi
Canfide Can-fide. kız ismi
Çanga Soylu. erkek ismi
Çangal 1. Dallı budaklı, eğri ağaç. 2. Çok zayıf. 3. Dere dibi. erkek ismi
Cangiray Can-giray. erkek ismi
Cangül Can-gül. kız ismi
Cangün Can-gün. kız ismi
Cangün Can-gün. erkek ismi
Cangür Can-gür Canlı, neşeli (kimse). erkek ismi
Canhanım Can-hanım. kız ismi
Canik 1. Atik, çevik. 2. Gözü açık ve becerikli. kız ismi
Canip Yan, taraf, cihet, yön. erkek ismi
Canipek Can-ipek. kız ismi
Cankan Can-kan. erkek ismi
Çankara Çan-kara. erkek ismi
Cankat Can-kat. Yaşama gücü ver, neşe ve mutluluk saç. kız ismi
Cankat Can-kat. Yaşama gücü ver, neşe ve mutluluk saç. erkek ismi
Cankaya Can-kaya. erkek ismi
Çankaya Çan-kaya. erkek ismi
Cankoç Can-koç. erkek ismi
Cankorur Can-korur. erkek ismi
Cankurt Can-kurt. erkek ismi
Cankut Can-kut.l. Kişinin mutluluğu, talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu, talihli (kimse). erkek ismi
Cankılıç Can-kılıç. erkek ismi
Cankız Can-kız. Sevilen, sevimli, şirin kız. kız ismi
Cannur Can-nur. Nurlu (kimse). kız ismi
Cannur Can-nur. Nurlu olan (kimse). erkek ismi
Canol Can-ol. erkek ismi
Canperver Gönül açan, iç açan, ruhu besleyen. kız ismi
Canpolat Can-polat. Canı, özü çelik gibi güçlü (kimse). erkek ismi
Canrüba Gönül kapan, gönül alan sevgili. kız ismi
Cansal Can-sal. erkek ismi
Cansay Can-say. erkek ismi
Cansel Can-sel. kız ismi
Cansen Can-sen. Sen cansın, sevilensin, sevgilisin. kız ismi
Cansen Can-sen. Sen cansın, sevilensin. erkek ismi
Canser Can-ser. 1. Baş can. 2. Canını ortaya koy. kız ismi
Canser Can-ser. 1. Baş can. 2. Canını ortaya koy. erkek ismi
Canses Can-ses. kız ismi
Cansev Can-sev. kız ismi
Canseven Can-seven. kız ismi
Canseven Can-seven. erkek ismi
Cansever Can-sever. kız ismi
Cansever Can-sever. erkek ismi
Cansoy Can-soy. kız ismi
Cansoy Can-soy. erkek ismi
Cansu Can-su. Can suyu, yaşam veren su. kız ismi
Cansu Can-su. Can suyu, yaşam veren su. erkek ismi
Cansun Can-sun. kız ismi
Cansun Can-sun. erkek ismi
Cansunar Can-sunar. kız ismi
Cansunar Can-sunar. erkek ismi
Cansunay Can-sunay. erkek ismi
Cansuner Can-sun-er. erkek ismi
Cansın Sevgi dolusun; sevilmeye değersin; dostsun, sevgilisin. kız ismi
Cansın Sevgi dolusun, sevilmeye değersin; dostsun, sevgilisin. erkek ismi
Cantaş Can-taş. erkek ismi
Cantekin Can-tekin. erkek ismi
Canten Can-ten. kız ismi
Cantez Can-tez.Tez canlı, aceleci, hareketli. erkek ismi
Cantürk Can-türk. erkek ismi
Canıpek Acıya, sıkıntıya karşı dayanıklı. kız ismi
Canyurt Can-yurt. erkek ismi
Canören Can-ören. erkek ismi
Canöz Can-öz. Kişinin özü. kız ismi
Canöz Can-öz. Kişinin özü. erkek ismi
Canözen Can-özen. kız ismi
Canözlem Can-özlem. kız ismi
Çevikcan Çevik-can. erkek ismi
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. erkek ismi
Demircan Demir-can. erkek ismi
Denizcan Deniz-can. erkek ismi
Dilercan Diler-can. erkek ismi
Dirican Diri-can. Güçlü, canlı kimse. erkek ismi
Duracan Dura-can. erkek ismi
Durcan Dur-can. Canlı kal, ömrün uzun olsun. kız ismi
Durucan Duru-can. erkek ismi
Dönmezcan Dönmez-can. erkek ismi
Ercan Er-can. Yiğit, canlı, cesur. erkek ismi
Erencan Eren-can. erkek ismi
Ergincan Ergin-can. Olgun ruhlu kimse. erkek ismi
Evcan Ev-can. kız ismi
Evcan Ev-can. erkek ismi
Fercan Fer-can. Güçlü, parlak, canlı kişiliği olan (kimse). erkek ismi
Ferican Can aydınlığı, ruhun ışığı. kız ismi
Gülcan Gül-can. kız ismi
Gülcanan Gül-canan. kız ismi
Gülercan Güler-can. kız ismi
Gürcan Gür-can. erkek ismi
Güzelcan Güzel-can. kız ismi
Gökcan Gök-can. erkek ismi
Görgüncan Görgün-can. erkek ismi
Heyecan Duygularda meydana gelen coşma, coşkunluk. erkek ismi
Heyecan Duygularda meydana gelen coşma, coşkunluk. kız ismi
Hurican Huri-can. kız ismi
Hürcan Hür-can. erkek ismi
Hürcan Hür-can. kız ismi
Ilgazcan Ilgaz-can. erkek ismi
Ilıcan Ilıkça, biraz ılık. erkek ismi
Ilıcan Ilıkça, biraz ılık. kız ismi
Karacan Kara-can. erkek ismi
Karcan Kar-can erkek ismi
Kayacan Kaya-can. Canı kaya gibi güçlü olan. erkek ismi
Kipcan Kip-can. Canlı, dayanıklı, sağlam. erkek ismi
Korcan Kor-can. Ateşli, canlı, hareketli kimse. erkek ismi
Korçan Çağlayan. erkek ismi
Közcan Köz-can. erkek ismi
Mercan 1. Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, kırmızı kalker iskeletli hayvan ve bu hayvanın iskeletinden elde edilen, süs eşyaları yapımında kullanılan madde. 2. Açık kırmızı renkte bir balık türü. kız ismi
Mihrican 1. Sonbahar. 2. İranlılarda bir bayram. erkek ismi
Mihrican 1.Sonbahar. 2.İranlılarda bir bayram. kız ismi
Mircan Mir-can. kız ismi
Mocan Soğukkanlı, güçlü, dayanıklı. erkek ismi
Nazlıcan Nazlı-can. kız ismi
Nevcan Yeni doğmuş; küçük; genç. kız ismi
Neşecan Neşe-can. kız ismi
Nuhcan Nuh-can. erkek ismi
Nurcan Nur-can. erkek ismi
Nurcan Nur-can. kız ismi
Ocan O-can. erkek ismi
Oğulcan Oğul-can. erkek ismi
Oğuzcan Oğuz-can. erkek ismi
Okcan Ok-can. Canlı, hareketli, canı tez. erkek ismi
Olcan Ol-can. erkek ismi
Orcan Or-can erkek ismi
Orcaner Or-caner. erkek ismi
Perican Peri-can. kız ismi
Ruhcan Ruh-can. erkek ismi
Sağcan Sağ-can. Sağlıklı kimse. erkek ismi
Salcan Sal-can. bk. Selcan erkek ismi
Selcan Sel-can. Coşkun, taşkın yaradılışlı kimse. kız ismi
Selcan Sel-can. Coşkulu, taşkın yaradılışlı, hareketli. kız ismi
Selcen, Salcan Dede Korkut‘ta Kanturalı’nın eşi. kız ismi
Selvican Selvi-can. kız ismi
Sencan Sen-can. Sen can kadar sevilensin. erkek ismi
Sercan Ser-can. Baş can, sevgili, sevilen. erkek ismi
Sercan Ser-can. Baş can; başta gelen, sevilen. kız ismi
Sevcan Sev-can. erkek ismi
Sevcan Sev-can. kız ismi
Sevencan Seven-can. kız ismi
Severcan Sever-can. kız ismi
Sevgican Sevgi-can. kız ismi
Sevican Sevi-can. kız ismi
Sevilcan Sevil-can. kız ismi
Sincan 1. Gülgillerden, Doğu Anadolu Bölgesinde yetişen, kırmızı veya kan kırmızısı renkte çiçekleri olan çok yıllık kokulu bir bitki. 2. Uygur Özerk Bölgesinin Çince’deki adı. kız ismi
Tanaçan Tan-açan. Sabah alaca karanlık. erkek ismi
Tancan Tan-can. Özü aydınlık kimse. erkek ismi
Tanırcan Tanır-can. erkek ismi
Taycan Tay-can. Genç ve güçlü kimse. erkek ismi
Taşcan Taş-can. Taş gibi sağlam kimse. erkek ismi
Tekcan Tek-can. Çok değerli. eşsiz kimse. erkek ismi
Tekecan Teke-can. 1. Mert, sözünde duran, özü sağlam kimse. 2. Çayırlarda biten bir bitki. erkek ismi
Temircan Temir-can. Demir gibi sağlam kimse. erkek ismi
Temizcan Temiz-can. İçi temiz olan kimse. erkek ismi
Tercan 1. Genç, taze, körpe. 2. Kırmızı buğday. kız ismi
Tercan 1. Genç, taze, delikanlı. 2. Kırmızı buğday. erkek ismi
Tezcan Tez-can. Telâşlı, kız ismi
Tezcan Tez-can. Telâşlı, heyecanlı, beklemeye dayanamayan, sabırsız. erkek ismi
Tezcanlı Tez-canlı. erkek ismi
Timurcan Timur-can. Demir gibi sağlam ve güçlü. erkek ismi
Tokcan Tok-can. Gönlü tok olan. erkek ismi
Torcan Tor-can. Çekingen, utangaç kimse. erkek ismi
Toycan Toy-can. Çok genç ve tecrübesiz kimse. erkek ismi
Tunacan Tuna-can. erkek ismi
Turcan Tur-can. Genç, delikanlı. erkek ismi
Tülcan Tül-can kız ismi
Tümcan Tüm-can. kız ismi
Tümcan Tüm-can. erkek ismi
Türkcan Türk-can. Sevilen Türk. erkek ismi
Uçan 1. Uçmak eylemini yapan. 2. İki yelkenli gemi. erkek ismi
Uçanay Uçan-ay. erkek ismi
Uçanok Uçan-ok. erkek ismi
Uçantekin Uçan-tekin. erkek ismi
Uçantürk Uçan-Türk. erkek ismi
Uğurcan Uğur-can. kız ismi
Uğurcan Uğur-can. Uğurlu, hayırlı kimse. erkek ismi
Ulcan Oğulcan. erkek ismi
Ulucan Ulu-can. Erdemli, saygın, yüce kişi. erkek ismi
Uzcan Uz-can. Uysal, uyumlu, iyi insan. erkek ismi
Velican Veli-can. erkek ismi
Yârcan Yar-can. Çok sevilen, sevgili. kız ismi
Yavuzcan Yavuz-can. Güçlü kişiliği olan kimse. erkek ismi
İçaçan İç-açan. erkek ismi
Yiğitcan Yiğit-can. Güçlü, korkusuz, kahraman. erkek ismi
İlcan İl-can. erkek ismi
İlkcan İlk-can. İlk doğan çocuklara verilen adlardandır. kız ismi
İsmican İsmi-can. kız ismi
Yurdacan Yurda-can. Yurda canlılık veren. erkek ismi
Yurtcan Yurt-can. erkek ismi
İşcan Çalışkan, becerikli, iş bilen. erkek ismi
Zeycan Candan, cana yakın. erkek ismi
Zican Canlı; cana yakın, candan. kız ismi
Ömürcan Ömür-can. Ömürlü, uzun yaşayan, uzun ömürlü. erkek ismi
Ömürcan Ömür-can. kız ismi
Özcan Öz-can erkek ismi
Özcan Öz-can. kız ismi
Özcanan Öz-canan. kız ismi
Özercan Öz-er-can. Yiğit, doğru kimse erkek ismi
Özgürcan Özgür-can. Özgürlüğe düşkün kimse. erkek ismi
Şencan Şen-can. Canlı, neşeli, hareketli yapısı olan kimse. erkek ismi
Şencan Şen-can. kız ismi

Toplam 272 adet sonuç bulundu


Aşağıdaki isimlerin de anlamlarını merak ediyor olabilirsiniz, ismin üzerine tıklayarak anlamını öğrenebilirsiniz.
isim
Uygun
Yaşın
Kavas
Okseven
Betigül
Aslanhan
Oytunç
Üstüner
Dilge
Natuvan
Selâmi
Türabî
Payan
Özark
Kandemir
Fâkihe
Özge
Dal
Uyar
Gökbel

Kuran'da Geçen İsimlere Dikkat Etmek Gerekiyor!

 
© 2005 - 2020 Guzelisimler.com

 


En Popüler Yeni ve Modern Türkçe Bebek İsimleri, Güzel Bebek İsimleri Sözlüğü, İslami Dini Kız ve Erkek Bebek İsimleri | Gizlilik Politikası